Camera's

Camera's in winkelcentrum Paddepoel

Op diverse plaatsen is het Winkelcentrum in juli 2023 voorzien van moderne nieuwe camera’s.

Cameratoezicht helpt ons om te zorgen voor openbare orde en veiligheid. In de Gemeentewet en de Wet politiegegevens staat welke regels en afspraken hierover zijn. Camerabeelden kunnen ook achteraf gebruikt worden bij de opsporing van daders van strafbare feiten.

Kan ik camerabeelden opvragen?

Op verzoek van politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie kan inzage worden gegeven in (opgenomen) camerabeelden in het kader van de uitoefening van diens publiekrechtelijke taak. Uitgifte van camerabeelden vindt slechts plaats op vordering van de politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie waarbij de vordering gebaseerd is op een wettelijke grondslag. Aan andere derden wordt geen inzage in de camerabeelden gegeven, of camerabeelden uitgegeven, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Een verzoek tot inzage in camerabeelden geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de beheerder (info@objectiefvgm.nl), die binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek inhoudelijk zal reageren.

Hoe lang blijven de camerabeelden bewaard?

De beeldinformatie wordt maximaal 2 weken bewaard waarna de beeldinformatie automatisch wordt overschreven, tenzij bij een incident een kopie van de informatie is gemaakt.

Voor meer informatie, zie: Politie en cameragebruik en het protocol cameratoezicht Winkelcentrum Paddepoel uitgegeven door Objectief Management BV mede gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij alle ingangen is door middel van icoontjes duidelijk aangegeven dat het Winkelcentrum gebruikt maakt van camera’s.

Cameratoezicht helpt ons om te zorgen voor openbare orde en veiligheid. In de Gemeentewet en de Wet politiegegevens staat welke regels en afspraken hierover zijn. Camerabeelden kunnen ook achteraf gebruikt worden bij de opsporing van daders van strafbare feiten.

Kan ik camerabeelden opvragen?

Op verzoek van politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie kan inzage worden gegeven in (opgenomen) camerabeelden in het kader van de uitoefening van diens publiekrechtelijke taak. Uitgifte van camerabeelden vindt slechts plaats op vordering van de politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie waarbij de vordering gebaseerd is op een wettelijke grondslag. Aan andere derden wordt geen inzage in de camerabeelden gegeven, of camerabeelden uitgegeven, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Een verzoek tot inzage in camerabeelden geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de beheerder (info@objectiefvgm.nl), die binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek inhoudelijk zal reageren.

Hoe lang blijven de camerabeelden bewaard?

De beeldinformatie wordt maximaal 2 weken bewaard waarna de beeldinformatie automatisch wordt overschreven, tenzij bij een incident een kopie van de informatie is gemaakt.

Voor meer informatie, zie: Politie en cameragebruik en het protocol cameratoezicht Winkelcentrum Paddepoel uitgegeven door Objectief Management BV mede gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij alle ingangen is door middel van icoontjes duidelijk aangegeven dat het Winkelcentrum gebruikt maakt van camera’s.