Activiteiten

Organiseren van activiteiten in winkelcentrum Paddepoel

Algemene informatie en voorwaarden voor het organiseren van activiteiten in Winkelcentrum Paddepoel

1. KOSTEN
Afhankelijk van de aanvraag. Deze worden na de aanvraag besproken. Locatievergoeding is in elk geval EUR 250,- per dag (deel) excl. BTW.

2. AANVRAAG
2.1 De aanvraag:
Mail een omschrijving van het evenement / activiteit (inclusief datum, tijden, opzet, afmetingen, benodigde ruimte, plattegrond, illustratie of foto en contactpersoon die telefonisch bereikbaar is gedurende de activiteit) naar de Centrummanager via: centrummanager@paddepoel.nl

De Centrummanager beoordeelt de aanvraag, eventueel in samenspraak met het bestuur van de Stichting Ondernemersplatform Winkelcentrum Paddepoel en / of met het bestuur van de CVvE, op inhoud, verrijking / belevenis voor het winkelcentrum, overlastgevendheid en op concurrentiegehalte. Let op! Er is altijd akkoord nodig van de Centrummanager om een evenement / activiteit te mogen organiseren in het Winkelcentrum.

2.2 Flyeren
Flyeracties worden niet goedgekeurd zonder voorafgaande toestemming van de Centrummanager. Bij toestemming mag het flyeren niet als lastig of vervelend worden opgevat door de klanten of de ondernemers. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet opdringerig mag zijn, het flyeren beleefd en respectvol moet gebeuren, klanten die voor een etalage staan of net een winkel naar binnen willen gaan niet aangesproken dienen te worden, etc.

2.3 Sampling
Sampling van (vergelijkbare) producten die in het winkelcentrum te koop zijn (in grotere hoeveelheid) wordt niet goedgekeurd. Bij toestemming mag de sampling niet als lastig of vervelend worden opgevat door de klanten of de ondernemers. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet opdringerig mag zijn, de sampling beleefd en respectvol moet gebeuren, klanten die voor een etalage staan of net een winkel naar binnen willen gaan niet aangesproken dienen te worden, etc.

2.4 Muziek &  optredens
Bij een aanvraag voor muziek of optredens in het centrum dient het geluidsvolume van korte duur te zijn en dient, bij toestemming van dit evenement, het volume met de omringende ondernemers, de Centrummanager en de Huismeesters afgestemd te worden. Onze voorkeur gaat uit naar muziek verzorgd door maximaal 3 personen zonder/met minimale geluidsversterking. Optredens moeten verplaatsbaar zijn en mogen niet langer dan 15 minuten op dezelfde plek blijven staan. Dit om eventuele overlast te voorkomen en het gehele centrum in de gelegenheid te stellen te genieten van optredens en muziek.

2.5 Bal- en sportactiviteiten
Activiteiten dienen op zo’n wijze afgezet te worden, dat ballen of andere sportitems nooit tussen winkelend publiek of op aanliggende terrassen kunnen komen door onkundig gebruik van deelnemers. De veiligheid van winkelend publiek en horecabezoekers dient gewaarborgd te zijn. Let op de sprinklerinstallatie!

2.6 Ongewenste Activiteiten
Acties met een politieke en / of religieuze voorkeursachtergrond en demonstraties. Alle overige activiteiten mogen alleen plaatsvinden in overleg met de Centrummanager en dienen altijd afgestemd te worden met de Centrummanager.

2.7 Afmetingen Entreedeuren
Entreedeuren Zonnelaan: 188 cm breed en 226 cm hoog
Entreedeuren Eikenlaan: 194 cm breed en 230 cm hoog
Entreedeuren grote parkeerplaats Dierenriemstraat: 198 cm breed en 232 cm hoog

2.8 Afmetingen reclame-uitingen:
B1 posters (stoepborden): 71 cm breed en 101 cm hoog
A0 posters (kliklijsten): 83,5 cm breed en 119 cm hoog

2.9 Meubilair
Het meubilair van het Winkelcentrum (bankjes, afvalbakken e.d.) mogen zonder toestemming niet verplaatst of gebruikt worden. Ook mag er zonder toestemming geen meubilair van de winkels, terrassen, o.i.d. gebruikt worden.

2.10 Disclaimer
1. De Centrummanager, het bestuur van Stichting Ondernemers Platform Winkelcentrum Paddepoel of het bestuur van de CVvE houdt zich het recht voor om bij onduidelijkheden in de aanvraag of onduidelijkheden bij het aanvraagproces, de aanvraag stop te zetten.

2. Bij het niet naar wens verlopen van een evenement / activiteit of na ontstane schade houdt de Centrummanager, het bestuur van Stichting Ondernemers Platform Winkelcentrum Paddepoel of het bestuur van de CVvE zich het recht voor een evenement / activiteit -aanvraag een volgende keer af te wijzen of een lopend evenement / activiteit voortijdig te staken.

3. Schade aan het winkelcentrum, veroorzaakt door de organisator of deelnemers, vóór of tijdens het evenement, worden verhaald op de aanvrager.

4. Schade of letsel aan personen / bezoekers van het Winkelcentrum worden verhaald op de aanvrager.

5. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

3. LOCATIE
In overleg tussen de Centrummanager / Huismeesters en aanvrager wordt de locatie bepaald. Het team dient zich altijd voor aanvang te melden bij de Huismeesters: 06 53 77 08 31

Bij vertrek dient het team zich altijd bij de Huismeesters af te melden. Ook bij eventuele vragen en / of problemen kunnen zij de Huismeesters raadplegen.

4. SCHOONMAAK
De organisator van de actie / het evenement is zelf verantwoordelijk voor het netjes en schoon achterlaten van de locatie. Er mag geen vuil in het centrum achter gelaten worden tijdens en na afloop van de actie / het evenement. Er mag geen confetti / papiersnippers o.i.d. gebruikt worden. Dit veroorzaakt erg veel rommel en is moeilijk op te ruimen. Vuil in het centrum als gevolg van de actie / het evenement dient onmiddellijk opgeruimd te worden. Indien er extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden i.v.m. met achtergebleven vuil op locatie dan worden hier extra schoonmaakkosten voor in rekening gebracht. I.v.m. lijmresten die vaak moeilijk verwijderd kunnen worden en schade aan het verfwerk kunnen veroorzaken mag er nergens tape bevestigd worden aan de pilaren, plafonds, digitale zuilen, ramen, etc. De tape die eventueel wordt gebruikt voor het vastzetten van stroomkabels die over de vloer lopen mag geen lijmresten achterlaten en het aanbrengen moet in overleg met de Huismeesters gedaan worden.

5. STROOM
Op bijna alle locaties is stroom aanwezig. De Huismeester verwijst u hiernaar. De stroomkabels dienen goed afgetaped te worden op de vloer en mogen geen struikelgevaar opleveren. De tape die hier eventueel voor gebruikt wordt mag geen lijmresten achterlaten en het aanbrengen van de tape moet in overleg met de Huismeesters gedaan worden. Ook voor stroomkabels die niet over de grond lopen geldt dat het op een veilige manier vastgezet moet worden. Men dient zelf te voorzien in verlengsnoeren en / of haspels.

6. COLLECTIEVE OPENINGSTIJDEN WINKELS (*1)
Maandag 13.00 – 18.00 uur
Dinsdag 10.00 – 18.00 uur
woensdag 10.00 – 18.00 uur
Donderdag 10.00 – 20.00 uur
Vrijdag 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Zondag Naar eigen keuze (*2)

(*1) Voor bijzondere en afwijkende openingstijden zie: openingstijden (*2) De zondagen is opening naar eigen keuze. Een aantal winkels zijn de laatste zondag van de maand open en een aantal winkels zijn iedere zondag geopend.

7. OP- EN AFBOUW TIJD MOGELIJKHEDEN
Maandag 08.00 – 20.00 uur
Dinsdag 08.00 – 20.00 uur
woensdag 08.00 – 20.00 uur
Donderdag 08.00 – 21.00 uur
Vrijdag 08.00 – 20.00 uur
Zaterdag 08.00 – 20.00 uur
Zondag 12.00 – 17.00 uur

8. RECLAME
In overleg met de Centrummanager kan een evenement o.a. gepromoot worden via posters, de website en de Social Media kanalen van Winkelcentrum Paddepoel. De mogelijkheden hiervoor liggen aan de aard en samenwerking rondom het evenement. Aanvragen voor plaatsing banners of andere reclame-uitingen, kunnen bij de aanvraag bijgevoegd worden.

9. VEILIGHEID & BRANDWEER VOORSCHRIFTEN
De Centrummanager en / of de Huismeesters hebben te allen tijde, het recht om een evenement te stoppen, als blijkt dat het teveel overlast geeft of indien de veiligheid van het Winkelcentrum, personeel en bezoekers in gevaar komt. De organisator van de evenementen / activiteiten dient zich aan de (brand) veiligheidsvoorschriften te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat voertuigen die binnen komen te staan een bijna lege brandstof tank dienen te hebben (een tankstation bevindt zich naast het Winkelcentrum), de accukabels losgekoppeld moeten worden, brandblusapparatuur bij de activiteit aanwezig moet zijn, rekening dient te worden gehouden met de aanwezige sprinklerinstallatie, geen gasflessen mogen worden gebruikt, niet gekookt of gefrituurd mag worden, eventuele overkappingen die worden toegestaan brandwerend moeten zijn, etc.

10. FACTUUR
De factuur wordt per mail opgestuurd in PDF formaat en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

11. PARKEREN
Parkeren kan op het eigen terrein van het Winkelcentrum op P2 aan de Pleiadenlaan.
De ingang van P2 is aan de Pleiadenlaan bij het BP tankstation ( Adres voor navigatie: Pleiadenlaan 4, 9742 NG Groningen of klik hier voor de route naar P2).
Dit staat tevens aangegeven op borden langs de weg.

12. SITUATIESCHETS
Foto van het grote middenplein:

Hier kan een activiteit opgebouwd worden van ongeveer 7 meter breed en 25 meter lang. Dit plein bevindt zich
tussen de nummers 29 en 63 op de plattegrond op deze website.

Hier kan een activiteit opgebouwd worden van ongeveer 6 meter breed en 6 meter lang. Dit plein bevindt zich
tussen de nummers 5 en 13 op de plattegrond op deze website.