Mega winactie winkelcentrum Paddepoel!

Locatie:

Eikenlaan 330, 9742 AP Groningen

Openingstijden:

ma.13.0018.00 uur
di.10.0018.00 uur
wo.10.0018.00 uur
do.10.0020.00 uur
vr.10.0018.00 uur
za.10.0017.00 uur

Er zijn ook winkels eerder of langer open dan bovengenoemde openingstijden.

De laatste zondag van de maand zijn de meeste winkels open van 12.00-17.00 uur. Enkele winkels zijn elke zondag open.

Check deze site en/of de website van betreffende winkel.

Contact

De spelregels van de winkelcentrum Paddepoel mega winactie!

 • Doe je aankopen vanaf zaterdag 23 november 2019 t/m dinsdag 31 december 2019 op Winkelcentrum Paddepoel en win een nieuwe auto of 1 van de vele andere spectaculaire prijzen!
 • Noteer duidelijk leesbaar op je kassabon je naam, geboortedatum en telefoonnummer (deze gegevens worden alleen voor deze actie gebruikt)
 • Deponeer je originele kassabon (maak eventueel voor jezelf een kopie voor eventuele garantie o.i.d.) ter waarde van een minimaal aankoopbedrag van €25 door het raampje (dat op een klein kiertje staat) in de te winnen auto op het plein voor Zeeman
 • Uitsluitend kassabonnen die zichtbaar en aantoonbaar (ter uitsluitende beoordeling van de notaris) afkomstig zijn van een winkel in het winkelcentrum komen voor prijzen in aanmerking.
 • Om tot het minimale aankoopbedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) te komen, kan een deelnemer  meerdere kassabonnen verzamelen van aankopen in de actieperiode gedaan bij een winkel of winkels in het winkelcentrum. Deze verzamelde kassabonnen aan elkaar gehecht en voorzien van de informatie als hiervoor omschreven worden beschouwd als één (1) kassabon. Een juiste aanhechting van de kassabonnen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Het is ter uitsluitende beoordeling  van de notaris of een samenstel van kassabonnen voldoet aan deze voorwaarden
 • De prijswinnaars worden donderdagmiddag 2 januari 2020 tussen 15.00-17.00 uur gebeld om te voorkomen dat er bij de trekking op zaterdag 4 januari 2020 geen prijswinnaars aanwezig zijn. Een extra belronde vind donderdag 2 januari plaats tussen 19.00-21.00 uur en de laatste ultieme poging is op vrijdag 3 januari tussen 08.00-09.00 uur
 • De winnaars horen echter pas 4 januari 2020 tijdens de prijsuitreiking vanaf 14.00 tot 15.00 uur op Winkelcentrum Paddepoel welke prijs ze hebben gewonnen
 • Beknopte spelregels, de te winnen auto en de te winnen prijzen komen op een banner bij de te winnen auto in het Winkelcentrum te staan

Voorwaarden/spelregels uitgebreid Winkelcentrum Paddepoel:

Met elke aankoop in de actieperiode vanaf zaterdag 23 november 2019 t/m dinsdag 31 december 2019 van minimaal vijfentwintig euro (€ 25,00) in het winkelcentrum Paddepoel te Groningen (waarmee wordt bedoeld het winkelcentrum te Groningen gelegen tussen de Eikenlaan, Zonnelaan, Dierenriemstraat en Pleiadenlaan, inclusief het tankstation BP Paddepoel gelegen op het parkeerterrein aangeduid als P2 aan de Pleiadenlaan), hierna te noemen ‘het Winkelcentrum’, kan iemand deelnemer worden.

 • Daartoe dient de kassabon duidelijk leesbaar (ter uitsluitende beoordeling van de notaris)  te worden voorzien van achternaam, geboortedatum en telefoonnummer
 • Uitsluitend kassabonnen die zichtbaar en aantoonbaar (ter uitsluitende beoordeling van de notaris) afkomstig zijn van een winkel in het winkelcentrum komen voor prijzen in aanmerking.
 • Om tot het minimale aankoopbedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) te komen, kan een deelnemer meerdere kassabonnen verzamelen van aankopen in de actieperiode gedaan bij een winkel of winkels in het winkelcentrum. Deze verzamelde kassabonnen aan elkaar gehecht en voorzien van de informatie als hiervoor omschreven worden beschouwd als één (1) kassabon. Een juiste aanhechting van de kassabonnen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Het is ter uitsluitende beoordeling  van de notaris of een samenstel van kassabonnen voldoet aan deze voorwaarden.
 • De kassabon kan worden gedeponeerd in de auto die met het prijzenfestival kan worden gewonnen. Deze auto staat voor dit doel afgesloten duidelijk zichtbaar in het winkelcentrum, waarbij een van de ramen van de auto minimaal is geopend.
 • Elke kassabon die voldoet aan de voorwaarden en in de actieperiode in bedoelde auto is gedeponeerd dingt mee met de prijzen van het prijzenfestival.
 • De exploitatie van het prijzenfestival vindt plaats in de periode van zaterdag 23 november 2019 tot en met dinsdag 31 december 2019 (de actieperiode). De trekking van de prijswinnaars vindt plaats op donderdag 2 januari 2020 door notaris Jan Janssens van Bosscher Janssens notarissen. Hij haalt de auto leeg en neemt de kassabonnen vervolgens mee naar het kantoor gevestigd aan de Eikenlaan 330 te Groningen voor de uiteindelijke trekking. Hier wordt vervolgens proces verbaal van opgemaakt.
 • De organisatie van het prijzenfestival is in handen van Winkelcentrum Paddepoel
 • De rol van de notaris is beperkt tot het verrichten van de loting en het opmaken van een proces-verbaal
 • De originele kassabon moet ingeleverd worden (kopie eventueel voor jezelf maken voor garantie o.i.d.)
 • Deelname aan deze actie staat open voor alle in Nederland woonachtige  personen vanaf 18 jaar die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats en wilsbekwaam zijn
 • Mocht een kassabon niet duidelijk van een winkel gevestigd op Winkelcentrum Paddepoel zijn omdat bijvoorbeeld het kassasysteem daar niet in voorziet dan is het je eigen verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld een stempel door de betreffende winkel op de kassabon te laten zetten o.i.d. waaruit duidelijk opgemaakt en ondubbelzinnig afgeleid kan worden dat de kassabon van een winkel gevestigd op Winkelcentrum Paddepoel is.
 • Deponeer je kassabon ter waarde van een minimaal aankoopbedrag van €25 door het raampje (dat op een klein kiertje staat) in de te winnen auto op het plein voor Zeeman
 • Er wordt voor iedere te winnen prijs een trekking gedaan
 • Voldoet de kassabon niet aan de voorwaarden of is er reden tot twijfel dan wordt er een nieuwe kassabon getrokken net zo lang tot dat er een kassabon is getrokken die aan alle voorwaarden voldoet.
 • De prijswinnaars worden donderdagmiddag 2 januari 2020 tussen 15.00-17.00 uur door de centrummanager gebeld om te voorkomen dat er bij de trekking op zaterdag 4 januari 2020 geen prijswinnaars aanwezig zijn. Een extra belronde vind donderdag 2 januari plaats tussen 19.00-21.00 uur en de laatste ultieme poging is op vrijdag 3 januari tussen 08.00-09.00 uur. Kunnen we na herhaalde pogingen (5x per belronde) niemand bereiken schakelen we door na de volgende prijswinnaar. In overleg met de notaris worden er een aantal reserve prijswinnaars getrokken die dan gebeld gaan worden als de oorspronkelijke prijswinnaar echt niet bereikbaar is
 • Vrijdag 3 januari 2020 wordt na de laatste belronde, mocht het noodzakelijk zijn, een nieuwe winnaar getrokken. Dit in het geval dat de prijswinnaar niet bereikbaar is.
 • De prijswinnaar wordt dan ook gelijk verteld dat ze zaterdag 4 januari tijdens de prijsuitreiking instructies krijgen hoe en wanneer ze hun gewonnen prijs kunnen ophalen. Zo kan bijvoorbeeld de auto i.v.m. op naam zetten e.d. niet direct meegenomen worden.
 • De prijswinnaar moet een ID tonen om aanspraak te kunnen maken op de prijs.
 • Alle prijzen dienen in de betreffende winkel voor 01 februari 2020 opgehaald te worden.Dit voor uitleg, garantie, overleg, voorwaarden, bijverkoop, etc. De ondernemer die de prijs ter beschikking stelt handelt dit zelf in de winkel verder af. Winkelcentrum Paddepoel is hier niet aansprakelijk voor en heeft hier geen zeggenschap over.
 • Prijzen die niet voor 01 februari 2020 worden opgehaald vervallen.
 • Aan de gratis Allrisk verzekering van 1 jaar aangeboden door Univé zijn voorwaarden gesteld zoals uitsluitingen e.d. Deze Voorwaarden bespreekt Univé zelf met de prijswinnaar van de   auto en liggen ter inzage op het kantoor aan de Zonnelaan. Winkelcentrum Paddepoel is hier niet aansprakelijk voor en heeft hier geen zeggenschap over.
 • De winnaars horen zaterdag 4 januari 2020 tijdens de prijsuitreiking vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur op Winkelcentrum Paddepoel welke prijs ze hebben gewonnen
 • Beknopte spelregels komen op een banner bij de auto te staan en worden in alle promotie verwerkt d.m.v. een verwijzing naar onze website waar de uitgebreide spelregels op komen te staan. Tevens liggen deze ter inzage bij de uitvoerende notaris.
 • De auto blijft gedurende de hele actie gesloten en wordt alleen geopend door de notaris na de actie voor de trekking of i.o.m. de notaris gedurende de actie als daar een goede reden zoals een calamiteit voor is.
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden en geen verdere verplichtingen Er worden geen aankopen uitgesloten
 • Winkelcentrum Paddepoel en de instrumenterend notaris zijn eenzijdig gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen
 • Uitgesloten van deelname zijn:

-Bestuursleden Winkelcentrum Paddepoel

-Personeel en eigenaren van de winkels op Winkelcentrum Paddepoel

-Notarissen en medewerkers van Bosscher Janssens notarissen te Groningen

-Directie en medewerkers van Autobedrijf Wensink Citroën Groningen

-Echtgenoten/partners (in de zin van artikel 1a van de Successiewet) en kinderen van in dit lid genoemde personen

-De middellijk, dan wel onmiddellijk bestuurder/aandeelhouder van een rechtspersoon gelieerd aan de in dit lid (lid 4) genoemde personen inclusief diens echtgenoot/partner (in de zin van artikel 1a

van de successiewet) en kinderen.

Indien één van bovenstaande personen tot de prijswinnaars behoort zal de notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking.

 • De prijs is niet inwisselwaar voor geld of voor andere goederen of diensten
 • Het is verplicht voor de prijswinnaars om zaterdag 4 januari 2020 vanaf 14.00 tot 15.00 uur bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, neem vrienden, kennissen en familie mee!
 • Ben je echt verhinderd? In overleg met de notaris mag je dan een vertegenwoordiger laten komen.Niemand aanwezig? Geen prijs!
 • De afhandeling van de gewonnen prijs vind plaats door degene die de prijs ter beschikking heeft gesteld. Dit gebeurt op de locatie van degene die de prijs ter beschikking heeft gesteld.
 • Aan het begin van de prijsuitreiking op zaterdag 4 januari 2020 wordt verteld hoe, waar en wanneer je de gewonnen prijs kunt ophalen
 • Donderdag 2 januari 2020 moeten de prijswinnaars telefonisch bereikbaar zijn tussen 14.00-17.00.
 • Univé kantoor Winkelcentrum Paddepoel gaat de nieuwe auto 1 jaar gratis Allrisk verzekeren. Dit is wel onder voorbehoud van voorwaarden die ter inzage bij Univé liggen. De prijswinnaar moet dit verder zelf met Univé kort sluiten voordat de auto bij de dealer wordt opgehaald.
 • De namen van deelnemers mogen slechts na hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt. Winkelcentrum Paddepoel is wel gerechtigd om de winnaars van  de diverse prijzen bekend te maken tijdens het daarvoor bestemde evenement op 4 januari 2020 in het winkelcentrum.
 • Winkelcentrum Paddepoel en de notaris zijn bevoegd kassabonnen die niet voldoen aan de voorwaarden van deelneming uit te sluiten en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 • Winkelcentrum Paddepoel en de notaris zijn gerechtigd de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:

-Kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen

-Onbetamelijk gedrag jegens WC Paddepoel;

-Misbruik of fraude, dan wel een redelijk vermoeden daartoe.

De deelnemer zal van de beëindiging op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens.

 • Afbeeldingen, kleuren, details e.d. gebruikt ter promotie kunnen afwijken van de werkelijke uiteindelijke prijs