Winkelcentrum Paddepoel

Zoek op paddepoel.nl

laatste
nieuws
agenda aanbie-
dingen 

Winkeloverzicht

Sort on:

  Huisregels

  OM ALLE BEZOEKERS EEN PRETTIG VERBLIJF TE GEVEN VERZOEKEN WIJ U OM ONDERSTAANDE REGELS TE RESPECTEREN.

  Geachte bezoeker, u betreedt hier een winkelgebied en omwille van de veiligheid en orde wijzen wij u erop dat u gedurende het verblijf op ons terrein en de aanwezige gebouwen en winkels, gebonden bent aan de volgende voorwaarden en huisregels. Het bestuur wijst u erop dat u zich bij het betreden van het winkelcentrum conformeert aan de huisregels en gaat er daarbij vanuit dat u daarvan kennis hebt genomen.

  1. Help het winkelcentrum en de parkeerruimten schoon te houden. Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken.

  2. Diverse camera,s en de medewerkers van de beveiliging waken over het winkelcentrum.

  3. Honden zijn niet toegestaan.

  4. Fietsen, bromfietsen en scooters e.d. dienen te worden gestald in de daartoe bestemde plaatsen. Het berijden of het aan de hand meevoeren van een (brom-)fiets en/of, scooter is niet toegestaan.

  5. Gemotoriseerde invalidenwagens dienen zich stapvoets voort te bewegen.

  6. Rondhangen bij zitbanken en hangen tegen winkelpuien is niet toegestaan. Zitten is uitsluitend toegestaan op daartoe bestemde stoelen en banken.

  7. Kansspelen, incl. straatspelen zoals balletje, balletje, alsmede gokken in de meest brede zin zijn niet toegestaan behoudens uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijke goedkeuring van het Bestuur van de Coöperatie.

  8. Rolschaatsen, skateboarden en soortgelijke, spelen met ballen en radiografisch bestuurbaar speelgoed zoals auto`s is niet toegestaan.

  9. Roken is niet toegestaan in het winkelcentrum.

  10. Het gebruik van alcohol is uitsluitend toegestaan in de daartoe bestemde horecagelegenheden.

  11. Het voorhanden hebben, gebruiken en / of verhandelen c.q. verkopen van drugs is niet toegestaan.

  12. De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk, de verkoop van de Straatkrant, het werven van abonnementen,enquêteren, collecteren, bedelen, musiceren en optreden, venten, filmen, fotograferen en/of het maken van TV- of radio- opnamen evenals het ophangen van posters en/of ander materiaal is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coöperatie. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen toestemming te weigeren. Dit geldt zowel voor het winkelcentrum als parkeerterrein.

  13. Samenscholen, het belemmeren c.q. hinderen van winkelend publiek, het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in ruime zin is niet toegestaan.

  14. Op de parkeerterreinen zijn de bepalingen van de wegenverkeerswetgeving van toepassing. Parkeren geschiedt op eigen risico.

  15. Aanwijzingen van het Bestuur, Facilitair Managers of van de Beveiliging dienen te allen tijde (ook in geval van calamiteiten) te worden opgevolgd.

  16. Bij het niet naleven van de huisregels wordt u gevorderd het winkelcentrum te verlaten en kan u de toegang tot het winkelcentrum worden ontzegd.

  17. Bij strafbare feiten wordt de politie altijd geïnformeerd.

  18. Bij winkeldiefstal en / of andere strafbare feiten krijgt u een waarschuwing ontzegging tot het Winkelcentrum. De volgende keer dat u 1 van deze gedragingen begaat, ontvangt u een ontzegging voor het winkelcentrum De Paddepoel, waarmee u de toegang tot het gehele winkelcentrum gedurende 12 maanden wordt geweigerd.

  19. Bij vernieling en I of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker.

  20. Het is niet toegestaan om huisvuil of ander afval te dumpen in de afvalbakken binnen winkelcentrum De PaddepoeI.

  21. Het Bestuur, de Coöperatie en het management zijn niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of voertuigen van bezoekers.

  22. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het Management en/of Beveiliging. Het management is gerechtigd de huisregels te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

  Het Passagegebied is, met inachtneming van het hierna bepaalde en mogelijke ontheffingen, openbaar en vrij toegankelijk voor het publiek op de volgende tijden:

   Maandag van 08.00 uur tot 20.30 uur

   Dinsdag van 08.00 uur tot 20.30 uur

   Woensdag van 08.00 uur tot 20.30 uur

   Donderdag van 08.00 uur tot 21.30 uur

   Vrijdag van 08.00 uur tot 20.30 uur

   Zaterdag van 08.00 uur tot 20.30 uur

   Zondag van 11.00 tot 17.30 uur (alleen koopzondagen zoals laatste zondag v/d maand)

  Nieuwsbrief

  Ontvang het laatste nieuws, activiteiten
  en aanbiedingen via e-mail.

  Dagelijks geopend van 08.00 tot 18.00
  Donderdag koopavond tot 21.00
  De openingstijden van de winkeliers vindt u bij de desbetreffende winkel op deze site.
  het grootste overdekte winkelcentrum van groningen meer dan 80 winkels onder één dak 1,5 uur gratis parkeren elke donderdag koopavond kortom hèt adres voor uw boodschappen en om gezellig te winkelen ...

  Winkelcentrum Paddepoel